Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska)

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-08-12)
F Byggverksamhet 01/2021 -0,7 -4,7 -4,0
02/2021 -4,0 -6,4 -2,4
03/2021 -4,6 -4,5 0,1
04/2021 0,7 0,9 0,2
05/2021 7,9 9,5 1,6
41 Byggande av hus 01/2021 0,9 -6,8 -7,7
02/2021 -10,9 -13,8 -2,9
03/2021 -10,0 -10,0 0,0
04/2021 -6,6 -7,4 -0,8
05/2021 3,7 4,4 0,7
42 Anläggningsarbeten 01/2021 1,3 -2,9 -4,2
02/2021 -1,0 3,5 4,5
03/2021 10,7 12,4 1,7
04/2021 18,9 25,8 6,9
05/2021 24,8 27,5 2,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 01/2021 -2,0 -1,6 0,4
02/2021 -0,2 -4,0 -3,8
03/2021 -1,7 -2,1 -0,4
04/2021 5,6 5,3 -0,3
05/2021 6,8 9,2 2,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.
.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/06/rlv_2021_06_2021-08-12_rev_001_sv.html