Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juli

Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juni

2021
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik