Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2021

Byggföretagens omsättning ökade i maj

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning i maj med 7,9 procent jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 7,2 procent. Omsättningen ökade kraftigt särskilt inom anläggningsarbeten.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter preliminära och de publiceras med en och en halv månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Aleksi Paavonen 029 551 3762, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/05/rlv_2021_05_2021-07-15_tie_001_sv.html