Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2020 09-11/2020 12/20-02/21 03-05/2021 01-05/2021 05/2021
F Byggverksamhet Omsättning 0,4 -2,5 -5,8 1,7 -0,8 7,9
Försäljningsvolym -0,1 -2,1 -5,3 2,0 -0,5 7,2
41 Byggande av hus Omsättning -0,7 -7,0 -10,6 -4,2 -6,3 3,7
Försäljningsvolym -1,9 -7,2 -10,4 -3,7 -6,0 4,2
42 Anläggningsarbeten Omsättning 12,2 10,8 7,7 19,9 13,4 24,8
Försäljningsvolym 17,5 13,5 7,2 11,2 8,0 14,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -2,5 -1,7 -4,6 3,8 1,4 6,8
Försäljningsvolym -3,6 -1,9 -4,5 4,3 1,8 7,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Aleksi Paavonen 029 551 3762, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. maj 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/05/rlv_2021_05_2021-07-15_tau_001_sv.html