Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars

Publicerad: 15.12.2020

Byggföretagens omsättning minskade något i oktober

Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning minskade i oktober med 0,7 procent jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 0,8 procent från året innan. Till minskningen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom hela byggverksamheten bidrog näringsgrenarna byggande av hus och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, där omsättningen och försäljningsvolymen var på en lägre nivå än året innan. Nedgången dämpades av att den goda tillväxten inom anläggningsarbeten fortsatte.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/10/rlv_2020_10_2020-12-15_tie_001_sv.html