Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/19-01/20 02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 01-10/2020 10/2020
F Byggverksamhet Omsättning 1,5 6,9 1,8 -0,7 2,8 -0,7
Försäljningsvolym -1,3 4,0 0,7 -0,8 1,3 -0,8
41 Byggande av hus Omsättning 0,8 9,0 2,2 -3,8 2,5 -3,5
Försäljningsvolym -2,7 5,9 0,5 -4,7 0,6 -4,1
42 Anläggningsarbeten Omsättning -1,2 12,4 12,0 9,4 11,2 8,7
Försäljningsvolym 0,4 15,0 18,3 13,6 15,7 13,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 3,2 4,4 -1,9 -0,8 0,8 -0,7
Försäljningsvolym -0,4 1,4 -3,5 -1,7 -1,0 -1,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/10/rlv_2020_10_2020-12-15_tau_001_sv.html