Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen lägger ned statistiken över finansverksamhet

I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang bildades statistikhelheten Statistik över finansverksamhet, som var avsedd att omfatta uppgifter från fem statistikgrenar. På basis av "användarnas" respons har vi emellertid beslutat lägga ned sidhelheten i slutet av år 2013. Statistiken offentliggörs i fortsättningen på traditionellt sätt som egna helheter. Följande statistikgrenar överförs tillbaka till statistikens egen webbsida:

Finansieringsleasing

Kreditbeståndet


Senast uppdaterad 7.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/rato_2014-03-07_uut_001_sv.html