Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tilläggsuppgifter

Namn: Kerttu Helin
Telefon: 029 551 3330

Namn: Hilkka Jaatinen
Telefon: 029 551 3630

Namn: Kristiina Nieminen
Telefon: 029 551 2957

Namn: Olavi Savolainen
Telefon: 029 551 3303

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/yht_sv.html