Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2013
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2012
Kreditkort
Finansieringsleasing
Finansieringsleasing

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/tie_sv.html