Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.3.2021

Högre löner i Nyland än i övriga landet

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 139 euro i månaden år 2019. Sett till landskap fanns de högsta medianlönerna i Nyland, 3 441 euro. De lägsta medianlönerna fanns i Södra Savolax, 2 829 euro. Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier eller semesterpenning.

Medianerna för heltidsanställda löntagares totallöner efter landskap år 2019

Medianerna för heltidsanställda löntagares totallöner efter landskap år 2019

Källa: Lönestrukturstatistik 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2019/pra_2019_2021-03-11_tie_001_sv.html