Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2019

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Decil 1 Median Decil 9
Nyland 520 799 3 879 2 301 3 441 6 000
Egentliga Finland 115 227 3 322 2 184 2 986 4 819
Satakunta 49 433 3 291 2 200 2 990 4 680
Egentliga Tavastland 38 026 3 305 2 189 3 000 4 720
Birkaland 129 033 3 435 2 192 3 111 5 020
Päijänne-Tavastland 43 722 3 287 2 185 2 962 4 681
Kymmenedalen 40 390 3 365 2 216 3 068 4 763
Södra Karelen 29 453 3 382 2 221 3 061 4 795
Södra Savolax 29 616 3 094 2 130 2 829 4 300
Norra Savolax 58 309 3 303 2 199 2 984 4 665
Norra Karelen 33 691 3 175 2 155 2 897 4 413
Mellersta Finland 61 700 3 331 2 190 3 023 4 764
Södra Österbotten 40 788 3 164 2 140 2 891 4 392
Österbotten 41 415 3 392 2 244 3 109 4 791
Mellersta Österbotten 14 859 3 276 2 195 2 999 4 591
Norra Österbotten 96 817 3 366 2 192 3 051 4 859
Kajanaland 14 636 3 139 2 155 2 885 4 319
Lappland 40 218 3 257 2 173 3 009 4 571
Åland 2 315 3 194 2 228 2 932 4 475

Källa: Lönestrukturstatistik 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2019, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2019/pra_2019_2021-03-11_tau_001_sv.html