Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,3 procent under september–november jämfört med året innan

Ökningen av servicenäringarnas omsättning var svag under september-november. Omsättningen ökade med bara 0,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,1 procent. Under januari-november 2013 har ökningen varit klart långsammare än året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Utvecklingen av omsättningen under september–november var svagare än under motsvarande period året innan inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen. Bara företag inom kultur, nöje och fritid hade en gynnsammare utvecklingen av omsättningen än året innan. Deras omsättning ökade med 6,9 procent jämfört med året innan. Svagast var utvecklingen av omsättningen inom transport och magasinering, där minskningen från motsvarande tidpunkt året innan var 2,1 procent.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/11/plv_2013_11_2014-02-13_tie_001_sv.html