Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/12-02/13 03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 01-11/2013 11/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,8 1,0 0,1 0,3 0,7 -0,4
H Transport och magasinering 0,1 -1,0 -2,4 -2,1 -1,3 -3,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,5 0,1 1,2 1,0 0,8 2,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,2 1,7 2,5 0,7 1,9 -0,2
L=68 Fastighetsverksamhet 3,6 5,1 3,4 1,0 3,5 0,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,0 1,4 1,2 0,9 1,0 -0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 0,9 -0,9 -1,7 1,0 -0,2 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 1,4 7,8 -1,0 6,9 4,2 15,9
S Annan serviceverksamhet 0,0 1,1 -0,2 1,0 1,0 -2,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/11/plv_2013_11_2014-02-13_tau_001_sv.html