Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,6 procent under juni-augusti jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,6 procent under juni-augusti jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,7 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under juni-augusti ökade omsättningen inom servicenäringarna snabbast inom kultur, nöje och fritid, där omsättningen ökade med 8,6 procent. I företag inom fastighetsverksamhet var ökningen 8 procent och i företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,5 procent. Långsammast ökade omsättningen inom annan serviceverksamhet samt i företag inom informations- och kommunikationsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/08/plv_2012_08_2012-11-14_tie_001_sv.html