Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
09-11/2011 12/2011-02/2012 03-05/2012 06-08/2012 01-08/2012 08/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,4 6,1 3,6 4,6 4,4 5,5
H Transport och magasinering 4,8 6,7 3,3 3,7 4,1 5,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,9 6,9 4,8 3,5 4,7 5,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,5 4,6 0,8 2,8 2,7 2,9
L=68 Fastighetsverksamhet 5,9 6,3 7,2 8,0 7,3 6,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,9 8,4 5,4 7,5 6,9 8,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10,0 5,8 5,0 6,8 6,0 5,0
R Kultur, nöje och fritid 9,4 7,1 -0,4 8,6 4,5 9,9
S Annan serviceverksamhet 5,2 4,6 -0,3 1,4 1,5 1,2

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/08/plv_2012_08_2012-11-14_tau_001_sv.html