Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik