Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik