Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2008 3:a kvart. 2008 4:a kvart. 2009 1:a kvart. 2009 2:a kvart. 2009 3:a kvart.
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 8.9.2009 -1.1 -2.5 -3.0 -2.6 .
8.12.2009 0.2 -4.1 -4.9 -0.3 0.3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 8.9.2009 1.7 -2.6 -7.6 -9.4 .
8.12.2009 1.7 -2.6 -7.6 -9.1 -9.1

Källa: Nationalräkenskaper 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 8.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2009, Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/03/ntp_2009_03_2009-12-08_tau_001_sv.html