Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor