Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2020

Marknaden för lantbruksprodukter är stabil jämfört med de senaste åren

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 0,6 procent under tredje kvartalet. Priset på vegetabilieprodukter sjönk i genomsnitt med 0,4 procent medan priset på animalieprodukter sjönk med 0,6 procent. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 0,1 procent. Odlaren fick drygt sju procent mindre betalt för spannmål än för ett år sedan. Priset på kött steg med i genomsnitt 0,4 procent och mjölkpriset var oförändrat. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med år 2015.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–9/2020

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–9/2020

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal III/2020 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 101,0 0,9 -0,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,0 1,0 -0,1
Vegetabilieproduktion 110,2 2,8 -0,4
Animalieproduktion 96,3 -0,2 -0,6
1) 2020 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruket sjunker enligt prognosen med 2,8 procent i år

Enligt Statistikcentralens prognos sjunker producentpriserna inom lantbruket med 2,8 procent. Indexet påverkades mest av nedgången av priset på spannmål med nästan 16 procent. Priset på mjölk och kött ligger på samma nivå som år 2019.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2020

Index (2015=100) Indextal 2020, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2019-2020, % 1)
Totalindex 101,0 -2,8
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,2 -2,4
Vegetabilieproduktion 110,8 -5,8
Animalieproduktion 95,9 -1,0
1) De slutliga prisindexen för år 2020 publiceras i augusti 2021

Producentprisindexet för lantbruk är en indikator som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexet för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexet för år 2020 publiceras i augusti 2021.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/03/mthi_2020_03_2020-11-16_tie_001_sv.html