Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2020

Index Indextal 2020, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2019-2020, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,5 -15,6
011000 Vete och spelt 103,5 -15,1
012000 Råg 86,8 -13,3
013000 Korn 102,0 -15,0
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 116,1 -17,1
020000 INDUSTRIPRODUKTER 96,4 2,0
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 100,2 1,0
022000 Proteingrödor 111,7 9,4
024000 Sockerbetor 78,8 -0,1
030000 FODERVÄXTER 98,7 -14,9
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 114,1 -1,1
041000 Färska grönsaker 117,4 -1,5
042000 Plantor och blommor 104,6 0,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 107,2 -0,7
060000 FRUKT 124,2 -1,7
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 110,8 -5,8
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,0 -11,2
110000 DJUR 107,1 0,2
111000 Nötkreatur 108,9 -0,2
112000 Svin 111,5 2,6
114000 Får och getter 103,4 -1,7
115000 Fjäderfä 97,0 -3,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 89,7 -1,9
121000 Mjölk 97,8 - 0,2
122000 Ägg 102,3 0,3
129000 Övriga animaliska produkter 62,1 -9,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 95,9 -1,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,8 -0,1
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 101,0 -2,8
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 105,2 -2,4
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 97,6 -3,3
1) De slutliga prisindexen för år 2020 publiceras i augusti 2021

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/03/mthi_2020_03_2020-11-16_tau_002_sv.html