Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, III/2020 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,1 -0,7 -7,3
020000 INDUSTRIPRODUKTER 101,0 -1,5 4,9
030000 FODERVÄXTER 97,9 -1,4 -15,3
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 111,8 4,7 2,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 107,5 -0,8 -4,1
060000 FRUKT 131,5 10,9 11,5
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,2 2,8 -0,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,5 -0,9 -5,7
110000 DJUR 107,3 -0,7 0,4
111000 Nötkreatur 109,2 -0,6 -0,4
112000 Svin 112,0 -1,2 3,5
115000 Fjäderfä 96,6 -0,3 -3,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 90,2 0,2 -1,3
121000 Mjölk 97,8 0,3 -0,1
122000 Ägg 103,3 0,2 3,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,3 -0,2 -0,6
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,0 -0,2 0,1
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 101,0 0,9 -0,6
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 105,0 1,0 -0,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 97,9 -0,3 -1,7

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, III/2020 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/03/mthi_2020_03_2020-11-16_tau_001_sv.html