Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2015

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 11,2 procent under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 11,2 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 8,0 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 5,1 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 14,6 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2014

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2014

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att mjölk, pälsvaror och svinkött blev billigare. Indexnedgången dämpades av att potatis blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruket reviderades undantagsvis redan i samband med sista kvartalet år 2014. I revideringen har Naturresursinstitutets uppskattning om efterskottslikviderna för mjölk beaktats. Efterskottslikviderna uppskattas minska till en halv cent per liter år 2014, då de år 2013 var 3,79 c/l.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 4:e kvartalet 2014

Index (2010=100) Indextal IV/2014 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 109,7 -1,8 -11,2
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 112,3 -2,9 -8,0
Vegetabilieproduktion 113,4 -0,7 -5,1
Animalieproduktion 107,5 -2,5 -14,6
1) 2014 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, Marianne Kaplas 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/04/mthi_2014_04_2015-02-16_tie_001_sv.html