Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2022, 1:a kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Producentprisindex för lantbruket reviderades undantagsvis redan i samband med sista kvartalet år 2014. I revideringen har Naturresursinstitutets uppskattning om efterskottslikviderna för mjölk beaktats. Efterskottslikviderna uppskattas minska till en halv cent per liter år 2014, då de år 2013 var 3,79 c/l.

Revidering av årsförändringar av prisindex för Producentprisindex av lantbruk 2010=100 1)

Index och kvartal Årsförändring Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 15.8.2014 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Totalindex 2010=100 2014 -12,8
I/2014 -11,6 -9,8 -1,8
II/2014 -15,8 -14,0 -1,8
III/2014 -12,6 -10,7 -1,9
IV/2014 -11,2
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, Marianne Kaplas 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/04/mthi_2014_04_2015-02-16_rev_001_sv.html