Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2014 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,2 -5,8 -16,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 110,1 -2,2 -8,6
030000 FODERVÄXTER 120,9 -0,1 -1,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,2 4,4 -3,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 130,9 -5,1 7,2
060000 FRUKT 125,3 -0,9 20,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 113,4 -0,7 -5,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,2 -4,9 -9,4
110000 DJUR 118,2 -1,3 -5,5
111000 Nötkreatur 123,3 -1,8 -3,5
112000 Svin 113,6 -1,2 -7,8
115000 Fjäderfä 119,3 -0,9 -4,2
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 101,7 -3,2 -19,4
121000 Mjölk 105,8 -7,4 -13,6
122000 Ägg 110,8 -0,2 -12,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 107,5 -2,5 -14,6
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 111,5 -4,4 -10,0
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,7 -1,8 -11,2
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 112,3 -2,9 -8,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,5 -3,1 -13,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, Marianne Kaplas 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2014 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/04/mthi_2014_04_2015-02-16_tau_001_sv.html