Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.1.2010

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 3,2 procent på årsnivå

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 8.4. Kostnadsindexet för busstrafik har korrigerats för perioden augusti 2009 - februari 2010. Korrigeringarna syns som en ökning av indextalet för hela busstrafiken och en ökning av indextalet för avtalstrafiken. De korrigerade talen är markerade med rött. Också figuren har korrigerats.

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 3,2 procent från december år 2008 till december år 2009. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 1,8 procent för trafikverken till 3,8 procent för snabbturstrafik.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 12/2009

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 12/2009

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 18.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/12/lalki_2009_12_2010-01-18_tie_001_sv.html