Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Kostnadsindexet för busstrafik mäter prisutvecklingen för kostnadsfaktorer med anknytning till bedrivande av busstrafik. Indexet beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för avtals-, stads-, snabbturs- och chartertrafiken. Statistikcentralen producerar indextal för trafiktyperna också efter kostnadsfaktor.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/meta_sv.html