Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Kostnadsindexet för busstrafik mäter prisutvecklingen för kostnadsfaktorer med anknytning till bedrivande av busstrafik. Indexet beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för avtals-, stads-, snabbturs- och chartertrafiken. Statistikcentralen producerar indextal för trafiktyperna också efter kostnadsfaktor.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/meta_sv.html