Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kostnadsindex för busstrafik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lalki/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kostnadsindexet för busstrafik mäter prisutvecklingen för kostnadsfaktorer med anknytning till bedrivande av busstrafik. Indexet beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för avtals-, stads-, snabbturs- och chartertrafiken. Statistikcentralen producerar indextal för trafiktyperna också efter kostnadsfaktor.

Uppgiftsinnehåll

Indextal för prisutvecklingen av kostnadsfaktorerna inom busstrafiken efter typ av trafik.

Klassificeringar

Trafiktyper: avtals-, stads-, reguljär, snabbuss- och chartertrafik. Kostnadsfaktorer: chaufförernas löner, indirekta löner, bränslen och smörjmedel, däck och andra reservdelar, reparation och service, kapitalavskrivning, räntor, försäkringar, allmänna kostnader.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Egen insamling av uppgifter, övrig statistik.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Färdigställs den 17:e i månaden efter statistikmånaden. När den dagen är en lördag, söndag eller helgdag offentliggörs statistiken följande vardag.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1990. För närvarande används indexet 2010=100.

Nyckelord

bussar, busstrafik, index, kostnader, transportkostnader

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lalki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 05.05.2015