Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.1.2010

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,2 prosenttia

Korjattu 8.4.2010. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on korjattu ajanjaksolta elokuu 2009 - helmikuu 2010. Korjaukset näkyvät koko linja-autoliikennettä koskevan pisteluvun sekä sopimusliikenteen pisteluvun nousuna. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Myös kuvio on korjattu.

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuoden 2008 joulukuusta vuoden 2009 joulukuuhun. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 1,8 prosentista pikavuoroliikenteen 3,8 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin palkkakustannusten nousu vuoden aikana. Kokonaisindeksin nousua hillitsi lähinnä korkojen aleneminen.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 12/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 12/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 18.01.2010

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. joulukuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/12/lalki_2009_12_2010-01-18_tie_001_fi.html