Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2019, oktober

2019
oktober
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik