Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i maj från året innan, en nedgång från föregående månad
16.7.2019
Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i maj 2019 med 0,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade för sin del med 0,9 procent från föregående månad. Enligt de reviderade uppgifterna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för april med 1,8 procent (tidigare 2,8) från april året innan.

Nästa offentliggörande:
14.8.2019

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html