Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2019, mars

2019
mars
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik