Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2013, januari

2013
januari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik