Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, april

Tabellbilaga 1. Revidering av uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen

Publicerings-
dag
Referens-
tidpunkt
Uppgift December, % Januari, % Februari, %
15.2.2011 December Säsongrensad 1) 0,6    
Arbetsdagskorrigerad 2) 7,2    
6.4.2011 Januari Säsongrensad 1) 1,1 –0,4  
Arbetsdagskorrigerad 2) 6,8 6,1  
6.5.2011 Februari Säsongrensad 1) 1,1 0,3 0,4
Arbetsdagskorrigerad 2) 6,7 7,3 8,0
1) Förändring i procent från månaden innan
2) Förändring i procent från året innan

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2011, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 6.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2011, Tabellbilaga 1. Revidering av uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2011/02/ktkk_2011_02_2011-05-06_tau_001_sv.html