Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Högteknologisk produkt

Till högteknologiska produkter räknas varor på vilka lagts ned forskning och utveckling till ett värde motsvarande minst 4 % av branschens omsättning. De viktigaste produktgrupperna är:

  • rymd och luftfart
  • datorer och kontorsmaskiner
  • elektronik och datakommunikationsutrustning
  • läkemedel
  • vetenskapliga instrument
  • eldrivna maskiner och anordningar
  • kemikalier
  • icke eldrivna maskiner
  • vapen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handel med högteknologi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktek/kas_sv.html