Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om handel med högteknologi mellan Finland och övriga länder. Utrikeshandelsuppgifterna granskas både på produktgruppsnivå och efter export- och importland. Jämförelseuppgifter fås från övriga OECD-länder. Som ett resultat av forsknings- och utvecklingsverksamheten föds ny kunskap och teknologi, som i sin tur syns inom industrin bl.a. som nya produktionsprocesser och produkter samt som utrikeshandel med teknologiintensiva produkter. Indikatorerna för tillämpning och överföring av teknologi beskriver utvecklingen av strukturen och volymen i olika länders utrikeshandel, dess konkurrenskraft samt framgångar på den internationella vetenskaps- och teknologiintensiva marknaden. Efterfrågan på högteknologiska produkter har fortsatt att växa och samtidigt har deras andel av hela handeln stigit ända till för några år sedan. När dessa produkter används i en större omfattning har de som bekant en positiv inverkan på produktiviteten och tillväxten i ekonomin. De högteknologiska produkterna är klarare inriktade på den internationella marknaden än de mindre teknologiintensiva produkterna. De beskriver landets förmåga att utnyttja resultaten av den kommersiella forskningen och de teknologiska innovationerna. Den stora andelen högteknologi i utrikeshandeln förknippas med en hög nivå på FoU-investeringar, produktivitetstillväxt samt med välavlönade arbetsuppgifter som kräver högt kunnande.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handel med högteknologi [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktek/meta_sv.html