Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över handel med högteknologi upphör vid Statistikcentralen (11.6.2010)
I fortsättningen produceras uppgifterna av Tullen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handel med högteknologi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktek/index_sv.html