Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2020*, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2020
Förändring, %
2020
Förändring, %
Verksamhetens intäkter
totalt
6 923 -4,3 17 012 2,6
Försäljningsintäkter 2 888 -3,4 15 609 1,5
Avgiftsintäkter 1 470 -8,6 680 -6,8
Understöd och bidrag 548 8,5 509 103,5
Övriga verksamhetsintäkter 2 017 -5,4 214 -6,3
Verksamhetens kostnader totalt
38 606 1,4 16 307 2,4
Personalkostnader totalt 13 706 0,7 7 572 2,0
Köp av tjänster 19 663 1,6 5 746 2,2
Material, förnödenheter och varor 1 805 -1,0 1 944 3,0
Understöd 2 106 4,7 373 9,4
Övriga verksamhetskostnader
1 326 3,8 672 2,5
Verksamhetsbidrag +/- -31 360 2,8 715 7,8
Skatteinkomster totalt
23 938 4,0    
Kommunens inkomstskatt
20 222 5,1    
Andel av samfundsskattens
avkastning
1 967 3,0    
Övriga skatteinkomster (inkl. fastighetsskatt) 1 748 -6,6    
Statsandelar
11 047 27,3    
Finansiella intäkter och kostnader +/- 464 -16,0 -94 15,5
Årsbidrag +/- 4 089 133,9 621 6,8
Avskrivningar och nedskrivningar
2 409 4,0 681 9,2
Nettoinvesteringar
3 335 21,4 1 382 6,6
Likvida medel 31.12 6 487 27,4 1 454 19,8
Lånestock 31.12
19 083 3,3 5 511 17,8
*Förhandsuppgifter
1) Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2020. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2020, Tabellbilaga 1. Uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut 2020*, miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-05-28_tau_001_sv.html