Finlands officiella statistik

Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kommunernas ekonomi visade tecken på försvagning år 2018
31.5.2019
Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna som Statistikcentralen samlat in försvagades kommunernas ekonomi år 2018. Försvagningen påverkades av ökade verksamhetskostnader samt en minskning i den av skatteinkomster och statsandelar bestående skattefinansieringen jämfört med de faktiska bokslutsuppgifterna året innan. I synnerhet som en följd av detta försvagades kommunernas årsbidrag med 1,2 miljarder euro och uppgick totalt till 2,1 miljarder euro. Uppgifterna framgår av de preliminära bokslutsuppgifterna om statistiken över kommunekonomin, för vilka uppgifter samlades in från alla 311 kommuner och 140 samkommuner i Finland.

Nästa offentliggörande:
20.9.2019

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken om kommunekonomin har korrigerats angående år 2015 och 2016
3.11.2017
Statistikcentralen har korrigerat samkommunernas uppgifter angående statistikåret 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html