Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2020*, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat
Kuntayhtymät
2020
Muutos, %
2020
Muutos, %
Toimintatuotot
yhteensä
6 923 -4,3 17 012 2,6
Myyntituotot 2 888 -3,4 15 609 1,5
Maksutuotot 1 470 -8,6 680 -6,8
Tuet ja avustukset 548 8,5 509 103,5
Muut toimintatuotot 2 017 -5,4 214 -6,3
Toimintakulut yhteensä 38 606 1,4 16 307 2,4
Henkilöstökulut yhteensä 13 706 0,7 7 572 2,0
Palvelujen ostot 19 663 1,6 5 746 2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 805 -1,0 1 944 3,0
Avustukset 2 106 4,7 373 9,4
Muut toimintakulut 1 326 3,8 672 2,5
Toimintakate +/- -31 360 2,8 715 7,8
Verotulot yhteensä 23 938 4,0    
Kunnan tulovero 20 222 5,1    
Osuus yhteisöveron tuotosta 1 967 3,0    
Muut verotulot (sis. kiinteistöverotulot) 1 748 -6,6    
Valtionosuudet 11 047 27,3    
Rahoitustuotot ja -kulut +/- 464 -16,0 -94 15,5
Vuosikate +/- 4 089 133,9 621 6,8
Poistot ja arvonalentumiset 2 409 4,0 681 9,2
Nettoinvestoinnit 3 335 21,4 1 382 6,6
Rahavarat 31.12. 6 487 27,4 1 454 19,8
Lainakanta 31.12. 19 083 3,3 5 511 17,8
*Ennakkotiedot
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntataloustilasto 2020, ennakolliset tilinpäätöstiedot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2020, Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2020*, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-05-28_tau_001_fi.html