Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har upphört med att publicera det månatliga HEX-aktieindexet

Statistikcentralen har fr.o.m. början av år 2006 upphört med att publicera det månatliga HEX-aktieindexet. Motsvarande uppgifter om den månatliga utvecklingen av aktieindex utges bl.a. på OMX Helsingforsbörsens webbsidor och Finlands Banks statistiska översikt Finansmarknaden.

Statistikcentralen upphörde med att publicera aktieindexen efter näringsgren redan fr.o.m. referenstidpunkten juli 2005, då OMX Helsingforsbörsen övergick till att använda den nya internationella näringsgrensindelningen. Eftersom den nya indelningen inte var jämförbar med den gamla näringsgrensindelningen, var det inte längre möjligt att fortsätta med de gamla tidsserierna. När det gäller andra aktieindexserier fortsattes publiceringen av de månatliga indextalen för HEX-generalindex, portfolioindex, OMXH25-index och HEXTech-index ända till referenstidpunkten december 2005.


Senast uppdaterad 7.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: HEX-aktieindex [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hex/hex_2006-04-07_uut_001_sv.html