Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken anger HEX-aktieindexets dagliga indextal samt månads- och årsgenomsnitten för indextalen enligt den gruppindelning som vid den aktuella tidpunkten används på Helsingforsbörsen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: HEX-aktieindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hex/meta_sv.html