Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken anger HEX-aktieindexets dagliga indextal samt månads- och årsgenomsnitten för indextalen enligt den gruppindelning som vid den aktuella tidpunkten används på Helsingforsbörsen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: HEX-aktieindex [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hex/meta_sv.html