Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har upphört med att publicera det månatliga HEX-aktieindexet (7.4.2006)
Statistikcentralen har fr.o.m. början av år 2006 upphört med att publicera det månatliga HEX-aktieindexet. Motsvarande uppgifter om den månatliga utvecklingen av aktieindex utges bl.a. på OMX Helsingforsbörsens webbsidor och Finlands Banks statistiska översikt Finansmarknaden.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: HEX-aktieindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hex/index_sv.html