Begrepp
Giltiga körkort


Ett körkort gäller under en viss tid. Körkortets giltighetstid går ut när körrätten upphör att gälla eller, om innehavaren har flera körrätter som upphör att gälla vid olika tidpunkter, samtidigt med den körrätt som först upphör att gälla. Den sista giltighetsdagen för körrätten finns angiven på körkortet.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa