Sysselsatt

Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 18–74-åringar, som förvärvsarbetade den sista veckan under året och som inte var arbetslösa arbetssökande i Arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande eller fullgjorde värnplikt eller civiltjänst. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 18-74-åringar, som var sysselsatta den sista veckan under året och som inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller civiltjänst. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2005 - 31.12.2005

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 15-74-åringar, som var sysselsatta den sista veckan under året och som inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller civiltjänst. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.1996 - 31.12.2004

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

En sysselsatt är en person som under referensveckan har arbetat i minst en timme för att få lön eller företagsinkomst. Också en person som tillfälligt varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatt, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet, inkomstrelaterad föräldraledighet, egen sjukdom, ledighet eller arbetstidsarrangemang; eller om frånvaron varar i mindre än tre månader.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Som sysselsatt räknas en person som under referensveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte. Också löntagare som tillfälligt varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatt, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. En företagare eller en person som arbetar i en familjemedlems företag utan lön räknas som sysselsatt oberoende av frånvarons längd eller orsak.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2009 - 31.12.2020

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Som sysselsatt räknas en person som under referensveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte. Också löntagare som tillfälligt varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatt, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader eller om personen får lön eller inkomstrelaterad ersättning som är minst hälften av den normala lönen. En företagare eller en person som arbetar i en familjemedlems företag utan lön räknas som sysselsatt oberoende av frånvarons längd eller orsak.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2008 - 31.12.2008

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Som sysselsatt räknas en person som under referensveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån, eller i vinstförvärvssyfte. Till sysselsatta räknas även personer som är tillfälligt frånvarande från arbetet t.ex. på grund av semester eller sjukdom. Till sysselsatta räknas även personer som är tillfälligt permitterade (för kortare tid än 3 månader) samt personer som är frånvarande från arbetet på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Till sysselsatta räknas inte personer som varit frånvarande från arbetet utan lön i mer än en månad av någon annan orsak (t.ex. värnplikt, vårdledighet med hemvårdsstöd, alternerings- eller tjänstledighet). Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar som oavlönade medhjälpare i en familjemedlems företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.5.1998 - 31.12.2007

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa