Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kurssi eli kurssikoulutus

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa kurssikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea ennalta suunniteltua muodollista koulutusta, joka on järjestetty erikseen (ei tapahdu työn ohella). Koulutuksella on ohjelma ja tavoitteet ja sitä antavat ohjaajat, opettajat tai luennoitsijat.

Kurssit voivat olla joko sisäisesti järjestettyjä (yrityksen itse suunnittelema tai järjestämä) tai ulkoisesti järjestettyjä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Kurssikoulutukseen ei lueta mukaan suunniteltuja koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksoja, oppimisjaksoja työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla, osallistumista oppimisryhmiin tai laatupiireihin, itseopiskelua, etäopiskelua eikä konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatua opetusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

"Elinikäisen oppimisen ad hoc -modulin 2003 tuloksia" -raportissa kurssikoulutuksella tarkoitetaan muuhun kuin koulujärjestelmän mukaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumista. Esimerkkejä kurssikoulutuksesta on työnantajan järjestämä tai kustantama henkilöstökoulutus, kansalais- ja työveänopistojen harrastus- ja kielikurssit, ammatilliset täydennyskoulutuskurssit, autokoulu, tanssikoulu jne.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa