Käsitteet
Iterointi


Yleinen nimitys menetelmille, joissa samoja työvaiheita toistetaan, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Iteroinnissa työstettävää työvaihetta kutsutaan iteraatioksi tai iterointiaskeleeksi. Matematiikassa iteroinniksi kutsutaan menetelmiä, joissa esim. yhtälö ratkaistaan toistamalla laskutoimituksia, jotka tuottavat yhä tarkemman lopputuloksen, kunnes haluttu tarkkuus on saavutettu. Tietojenkäsittelyssä yleisen silmukkarakenteen (esim. for-loop) yhtä kierrosta kutsutaan iteraatioksi.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa