Palaa luokitusten etusivulle

Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain

Ammattiluokitus 2010 Sosioekonominen asema 1989
0110 Upseerit 31 --,--,--,31,31
0210 Aliupseerit 41 --,--,--,41,41
0310 Sotilasammattihenkilöstö 44 --,--,--,44,44
1111 Lainsäätäjät 31 --,--,--,31,31
11121 Valtion keskushallinnon johtajat 31 --,--,--,31,31
11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet 31 --,--,--,31,31
11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat 31 --,--,--,31,31
11142 Muiden järjestöjen johtajat 31 --,--,--,31,31
1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat A0 --,--,22,31,31
1211 Talousjohtajat A2 --,21,22,31,31
1212 Henkilöstöjohtajat A2 --,21,22,31,31
1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat A2 --,21,22,31,31
1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat A2 --,21,22,31,31
1221 Myynti- ja markkinointijohtajat A2 --,21,22,31,31
1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat A2 --,21,22,31,31
1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat A2 --,21,22,31,31
1311 Maa- ja metsätalouden johtajat A1 --,11,11,31,31
1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat A1 --,11,11,31,31
1321 Teollisuuden tuotantojohtajat A2 --,21,22,31,31
1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat A2 --,21,22,31,31
1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat A2 --,21,22,31,31
1324 Hankinta- ja jakelujohtajat A2 --,21,22,31,31
1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat A2 --,21,22,31,31
1341 Lastenhoidon johtajat A2 --,21,22,31,31
1342 Terveydenhuollon johtajat A2 --,21,22,31,31
1343 Vanhustenhuollon johtajat A2 --,21,22,31,31
1344 Sosiaalihuollon johtajat A2 --,21,22,31,31
1345 Opetusalan johtajat A2 --,21,22,31,31
1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat A2 --,21,22,31,31
1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat A2 --,21,22,31,31
1411 Hotellinjohtajat A2 --,21,22,31,31
1412 Ravintolanjohtajat A2 --,21,22,31,31
1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat A2 --,21,22,31,31
1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat A2 --,21,22,31,31
1439 Muut palvelualojen johtajat A2 --,21,22,31,31
2111 Fyysikot ja astronomit C6 24,21,22,32,32
2112 Meteorologit C6 24,21,22,32,32
2113 Kemistit C6 24,21,22,32,32
2114 Geologit ja geofyysikot C6 24,21,22,32,32
2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät C6 24,21,22,32,32
2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
21322 Metsätalouden erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
21531 Tietoliikenneteknologian tutkijat C6 24,21,22,32,32
21532 Tietotekniikka-alan tutkijat C6 24,21,22,32,32
2161 Talonrakennuksen arkkitehdit C6 24,21,22,32,32
2162 Maisema-arkkitehdit C6 24,21,22,32,32
2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat C6 24,21,22,32,32
2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat C6 24,21,22,32,32
2165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat C6 24,21,22,32,32
2211 Yleislääkärit E1 24,21,22,34,34
22121 Ylilääkärit C5 24,21,22,31,31
22122 Erikoislääkärit E1 24,21,22,34,34
22211 Ylihoitajat A6 23,21,22,31,31
22212 Osastonhoitajat B0 23,21,22,34,34
2250 Eläinlääkärit E1 24,21,22,34,34
2261 Hammaslääkärit E1 24,21,22,34,34
2262 Proviisorit E1 24,21,22,34,34
2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit E1 24,21,22,34,34
2267 Optometrian erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
23101 Professorit E0 24,21,22,33,33
23102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto) E0 24,21,22,33,33
23103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto) E0 24,21,22,33,33
23104 Yliopettajat (AMK) E0 24,21,22,33,33
23105 Lehtorit (AMK) E0 24,21,22,33,33
23106 Tuntiopettajat ym. (AMK) E0 24,21,22,33,33
2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat E0 24,21,22,33,33
23301 Matemaattisten aineiden opettajat E0 24,21,22,33,33
23302 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat E0 24,21,22,33,33
23303 Taito- ja taideaineiden opettajat E0 24,21,22,33,33
23304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat E0 24,21,22,33,33
23411 Luokanopettajat E0 24,21,22,33,33
23412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat) E0 24,21,22,33,33
2342 Lastentarhanopettajat A7 23,21,22,33,33
2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2352 Erityisopettajat E0 24,21,22,33,33
2353 Muut kieltenopettajat E0 24,21,22,33,33
2354 Muut musiikin opettajat E0 24,21,22,33,33
2355 Muut taideaineiden opettajat E0 24,21,22,33,33
2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat E0 24,21,22,33,33
23591 Opinto-ohjaajat E1 24,21,22,34,34
23592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat E0 24,21,22,33,33
2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat E1 24,21,22,34,34
2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat E1 24,21,22,34,34
2413 Rahoitusanalyytikot E1 24,21,22,34,34
2421 Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat C6 24,21,22,32,32
2423 Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat C6 24,21,22,32,32
2424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat C6 24,21,22,32,32
243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2432 Tiedottajat E1 24,21,22,34,34
2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka) E1 24,21,22,34,34
2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2511 Sovellusarkkitehdit E1 24,21,22,34,34
2512 Sovellussuunnittelijat E1 24,21,22,34,34
2513 Web- ja multimediakehittäjät E1 24,21,22,34,34
2514 Sovellusohjelmoijat E1 24,21,22,34,34
2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät E1 24,21,22,34,34
2521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat E1 24,21,22,34,34
2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät E1 24,21,22,34,34
2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2611 Asianajajat E1 24,21,22,34,34
2612 Tuomioistuinlakimiehet E1 24,21,22,34,34
2619 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
26211 Arkistonhoitajat E1 24,21,22,34,34
26212 Museoalan erityisasiantuntijat E1 24,21,22,34,34
2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. E1 24,21,22,34,34
2631 Ekonomistit C6 24,21,22,32,32
2632