Nyheter 29.1.2015

Statistikcentralens webbplats har förnyats

Statistikcentralens webbplats har fått ny layout och förstasidans struktur har förnyats. Syftet med förnyelsen är att göra det enklare att hitta centrala uppgifter på våra sidor. De förnyade sidorna lämpar sig också bättre än tidigare att användas på olika typer av terminalutrustning.

På den nya förstasidan visas tjänsterna på ett nytt sätt och dessutom har sidan kompletterats med helt nya avsnitt om olika tjänster. Det är t.ex. möjligt att använda statistiksökning för att hitta rätt statistikuppgift, att ta kontakt med statistikinformationstjänsten eller att utnyttja vanliga frågor (FAQ).

På förstasidan publiceras centrala statistikuppgifter som nyckeltal. Ett nytt nyckeltal är månatliga uppgifter om volymen av nybyggnad.

Webbplatsen kommer att förnyas stegvis också när det gäller strukturen av tjänster och funktionaliteten. Vi hoppas få synpunkter på vårt arbete med att utveckla webbplatsen. Bekanta dig med sidorna och kom med synpunkter.

Anvisningar för

Förfrågningar: kommunikationschef Mervi Ukkonen tfn 029 551 2235, informatör Erja Seppänen, tfn 029 551 2569, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi