Tekniska uppgifter på Statistikcentralens förstasida

Nyckeltal

Nyckeltalen bildas på följande sätt på den nya förstasidan

<div id="key-numbers">

<h2>Snabba siffror</h2>

<ul>

<li id="nyckeltal_namn">

<a href="url">

<span class="key">Nyckeltal</span>

<span class="key-value">Nyckeltal värde</span>

<span class="key-time"> Referensdatum </span>

</a>

</li>

<li id="nyckeltal_namn">

<a href="url">

<span class="key">Nyckeltal</span>

<span class="key-value">Nyckeltal värde</span>

<span class="key-time"> Referensdatum </span>

</a>

</li>

</ul>

</div>

där <div id="key-numbers"> grupperar samman alla nyckeltalselement och varje <li id="avainluvun_nimi"> visar ett nyckeltal och dess uppgifter. Nyckeltalets id bildas utgående från dess namn så att id:t inte innehåller specialtecken och mellanslagen ersätts med ett understreck _. <a href="url-osoite"> fungerar som länk till det statistiska offentliggörandet där uppgiften visas.

Nyckeltalen visas nu på förstasidan i form av en lista i alfabetisk ordning. Det innebär att nyckeltalen inte har samma ordningsföljd i de olika språkversionerna. Hela nyckeltalet fungerar som en länk till offentliggörandet där uppgiften har publicerats. Utöver namnet på nyckeltalet och det egentliga talvärdet tillhandahålls uppgift om referenstidpunkt. I namnet på nyckeltalen används vid behov mjukt bindestreck. Antalet nyckeltal är åtta då offentliggörandet publiceras.

Exempel på ett nyckeltal:

<li id="levnadskostnadsindex">

<a href="http://stat.fi/til/khi/2014/11/khi_2014_11_2014-12-15_tau_002_sv.html">

<span class="key">Levnads<wbr>­kostnads<wbr>­index</span>

<span class="key-value">1 913</span>

<span class="key-time">(11/14)</span>

</a>

</li>

De senaste statistikuppgifterna

De senaste statistikuppgifterna finns listade på följande sätt på den nya förstasidan

<div id="new-stats">

<h2>De senaste statistikuppgifterna </h2> <ul>

<li><span class="stat-date">datum</span><a href="url-osoite">titel</a></li>

<li><span class="stat-date">pvm</span><a href="url-osoite">titel</a></li>

<li><span class="stat-date">pvm</span><a href="url-osoite">titel</a></li>

</ul>

</div>

där <div id="new-stats"> grupperar samman alla element med anknytning till de senaste statistikuppgifterna och varje statistiska offentliggörande finns i sitt eget <li>-element. Varje offentliggörande får ett datum och en länk till offentliggörandet från rubriken. De senaste offentliggörandena är överst på listan.

Exempel på ett offentliggörande:

<li>

<span class="stat-date">15.1.</span>

<a href="/til/rki/2014/12/rki_2014_12_2015-01-15_tie_001_sv.html">Byggnadskostnaderna steg i december med 1,2 procent från året innan</a>

</li>

 


Senast uppdaterad 15.1.2015